Centrum Kultury Zamek

- strona główna

ANIMATOR 2018: WYDARZENIA SPECJALNE / SPECIAL EVENTS / DROGA NA DRUGĄ STRONĘ /CRULIC – THE PATH TO BEYOND - pokaz z audiodeskrypcją/audiodescription

Droga na drugą stronę z audiodeskrypcją (we współpracy z Fundacją MILI LUDZIE) / pokaz / Crulic – The Path To Beyond (cooperation with foundation KIND PEOPLE) / screening / Anca Damian / Polska, Rumunia / Poland, Romania / 2011 / 73'

Rumun Claudiu Crulic zmarł w 2008 r. w krakowskim areszcie, w wyniku głodówki prowadzonej jako protest przeciw niesłusznemu aresztowaniu. Historia Crulica została opowiedziana w nowatorskiej formie, łączącej elementy animacji, dokumentu i fikcji.

The Romanian Claudiu Crulic died in 2008 under custody in Cracow as a result of a hungerstrike led in a protest against wrongful arrest. The Crulic story is told in an innovative form, which embraces elements of animation, documentary and fiction.

Anca Damian 
Jest absolwentką Akademii Teatru i Sztuk Filmowych, którą ukończyła na kierunku Kinematografii; otrzymała tytuł doktorski na kierunku Sztuk, Filmu i Mediów.

Studied at the Academy of Theatre and Film Arts where she obtained a diploma in Cinematography and a doctor’s degree in Arts, Cinema and Media. 

Dan Panaitescu
Studiował rzeźbę w Bukareszcie. Porzuciwszy komfort zapewniany przez karierę starszego dyrektora kreatywnego reklamy, Dan poświęcił się animacji, zostając naczelnym animatorem i naczelnym kreatywnym obsypanej nagrodami produkcji pt. Crulic – The Path to Beyond.

Studied sculpture in Bucharest. Abandoning a comfortable career as a senior advertising art director, Dan focused on animation, being the animation supervisor and lead creative for the multiple awarded feature Crulic, the Path to Beyond.

Fundacja Inicjatyw Społecznych MILI LUDZIE / Foundation for Social Initiatives KIND PEOPLE 
Celem jest działalność na rzecz społeczności lokalnych, szczególnie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, wiek, wyznanie, przekonania, rasę, niepełnosprawność, status materialny, we wszystkich dziedzinach życia społecznego.

Its goal is to provide a sociocultural activity offer to local communities, with special focus on groups at risk of social exclusion. It operates in the field of discrimination prevention, especially that based on sex, sexual orientation, age, convictions, disability or economic situation.

Kup bilet BILET