ZAMEK Culture Centre

- homepage

Otwarte wykłady akademickie UAM

We współpracy z Instytutem Filmu, Sztuk i Mediów Audiowizualnych UAM zapraszamy na dwa otwarte wykłady akademickie w semestrze letnim (do czerwca) w każdy poniedziałek w 

g. 9.45-11.15 oraz 11.30-13.00:

1. Dr Piotr Pławuszewski 

Poza kanonem. Z historii polskiego filmu dokumentalnego (g. 9.45)

Kilka lat temu zorganizowano plebiscyt na najlepszy polski film dokumentalny (chcąc uhonorować stulecie jego istnienia). Najpierw wypowiedziała się grupa ekspertów, następnie swe głosy dołożyli widzowie, a wszystko po to, by ostatecznie ogłosić „złotą dziesiątkę” krajowego dokumentu, z Wszystko może się przytrafić (1995) Marcela Łozińskiego na czele. Takie próby kanonu są ważne – ustalają punkty odniesienia dla refleksji bardziej szczegółowych, pozwalają zapoznać się z tym, „co najważniejsze”, często przypominają o sprawach tak elementarnych, że łatwo w codzienności (także tej kinomana) umykających z pola widzenia. Ale jeśli przeczucie elitarnego kanonu faktycznie istnieje, to istnieć też powinna świadomość ogromnej przestrzeni poza nim. Polski film dokumentalny nie jest tu wyjątkiem – on również posiada swe obrzeża i marginesy, z setkami nazwisk, tytułów, zjawisk i wydarzeń. Powrót do nich, z życzliwą ciekawością górującą nad chęcią oceny, to zamierzenie proponowanego przeze mnie wykładu. Bo jak mówił jeden z jego planowanych bohaterów, Jerzy Bossak: „nie warto szukać tematów i spraw, które są same przez się oczywiste i jasne”. 


2. Prof. Krzysztof Kozłowski 
Kino Republiki Weimarskiej (g. 11.30)

Kino Republiki Weimarskiej było wielką epoką niemieckiej sztuki filmowej i od razu stało się niezbywalnym rozdziałem historii filmu światowego. Do jego sukcesów przyczynili się nie tylko wybitni reżyserzy i operatorzy, lecz także znakomici aktorzy i scenarzyści. Niedościgłym przykładem pozostaje Błękitny anioł Josefa von Sternberga – oparty na powieści Henryka Manna i scenariuszu Carla Zuckmeyera, wyposażony w muzykę Friedricha Hollaendera, opromieniony grą Marleny Dietrich i Emila Janningsa. Jednocześnie mało kto zdaje sobie sprawę, że zachowany kanon filmowy stanowi niespełna jedną dziesiątą tego wszystkiego, co wówczas nakręcono. Jego niereprezentatywności nie mogą przesłonić dzieła nawet tak wielkich luminarzy weimarskiego kina jak Friedrich Wilhelm Murnau i Fritz Lang. Tym bardziej, że ich własne filmy, w obliczu braku niemieckich oryginałów, wymagają obecnie żmudnych restauracji, dokonywanych przez znane na całym świecie instytuty filmowe, które z korzyścią dla miłośników dawnego kina podjęły się przed niewielu laty ścisłej współpracy.

Wszystkie wykłady są bezpłatne. 

--

[Zdjęcie przedstawia pełną salę kinową wpatrzoną w stojącego pod ekranem wykładowcę, który jest w tracie mówienia.]

Partners