Centrum Kultury Zamek

- strona główna

ANIMATOR 2018: SZKOŁY I FESTIWALE / SCHOOLS & FESTIVALS MFFA w Annecy 2018 / Annecy IAFF 2018

Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych w Annecy / The Annecy International Animation Film Festival
20.00 / 10, 11 lipca / July 10, 11 / Kino Pałacowe / 90’

Kurator / curated by: Yves Nougarède
Festiwal w Annecy – najstarsze i największe wydarzenie poświęcone filmowi animowanemu na świecie – to ponad 500 filmów wyświetlanych przez tydzień w ośmiu salach kinowych. Seanse pod rozgwieżdżonym niebem, nad jeziorem otoczonym majestatycznymi górami, stanowią znakomitą okazję do obejrzenia najnowszych światowych premier, filmów niezależnych oraz najwybitniejszych dzieł w historii animacji. Ponadto prezentowane są etiudy, seriale, specjalne adaptacje telewizyjne, teledyski, spoty reklamowe i filmy edukacyjne. /
The Annecy festival, which is the oldest and largest animated film event in the world, features over 500 animations screened over one week in eight cinema rooms. The shows held under starry skies, on the lake surrounded by majestic mountains, are a great chance to watch the latest world productions, indie films, as well as the greatest masterpieces in the history of animation. We also present graduation films, series and special TV adaptations, music videos, commercials and educational movies. 

Yves Nougarède 
Urodzony w 1974 roku w Annecy, Nougarède odkrył animację dzięki telewizji. Eksperymentował z animacją plastelinową nagrywaną na taśmę 8 mm. O filmie uczył się już w szkole średniej, a swoją edukację kontynuował na Uniwersytecie Lumière w Lyonie. Po tym, jak odmówił odbycia służby wojskowej, znalazł zatrudnienie w sekcji filmowej Festiwalu w Annecy. Obecnie jest odpowiedzialny za wprowadzanie i archiwizowanie danych. Przede wszystkim jednak spełnia funkcję operatora wideo w komisjach kwalifikacyjnych. Dzięki tej roli, od 1997 roku, ogląda rocznie ponad 3000 filmów. /
Born in 1974 in Annecy, he discovered animation thanks to the television. He then experimented with clay animation on camera 8mm. He began his film education in high-school and continued the studies at Lumière University Lyon 2. After refusing to do military service, he was employed at the film department of Annecy Festival. He is now responsible for data entry and archiving. He mainly serves, however, as a video-operator for selection committees. Thanks to this post, he is able to see over 3000 films each year since 1997.

Bilety

Wybierz seans