Centrum Kultury Zamek

- strona główna

Kino psychologiczne: DYLEMATY

Cykl: ciało i jedzenie jest pomyślane dla Wszystkich tych, którzy chcą zgłębiać i lepiej rozumieć kluczowe problemy współczesnego człowieka.  Idea projektu  oparta jest na zamyśle, aby poprzez obraz, emanujące z niego treści oraz emocje zacząć rozmawiać o tym, co ważne, trudne i niebezpieczne dla jednostki i jej otoczenia.

  

Pierwszy cykl dotyczy istotnych tematów ciała i (nie)jedzenia, problemów anoreksji, bulimii, otyłości  rozumianych jako problem tak jednostki, jej rodziny i bliskich, ale też jako problem społeczny i kulturowy, tym samym problem „nas wszystkich”. Chcemy przez proponowane filmy przybliżać i oswajać temat, wskazywać wpisane weń dylematy i wyzwania, wydobywać ze strefy tabu, poddać refleksji, sprowokować dyskusję.

 

POKAZY W RAMCH CYKLU

Data
Kategorie
Uczestnicy
Ładowanie

WSPÓŁORGANIZACJA