ZAMEK Culture Centre

- homepage

KinoSzkoła 2023/2024

BILETY (płatne w kasie CK ZAMEK przed seansem):

Ustalane indywidualnie z koordynatorem programu. 

 


„KinoSzkoła. Interdyscyplinarny Program Edukacji Medialnej iSpołecznej” to program złożony z różnorodnych form edukacyjnych, którychzasadniczym celem jest wzrost świadomości oraz kompetencji medialnych ispołecznych wśród przedszkolaków, uczniów, nauczycieli, rodziców i seniorów.

CELE ZAJĘĆ: - kształtowanie kompetencji medialnych i społecznychpoprzez kontakt ze starannie wyselekcjonowanymi dziełami polskiej i światowejsztuki filmowej; - wsparcie w kształtowaniu: postaw empatycznych dzieci imłodzieży, pozytywnych relacji międzyludzkich i rozumieniu problemówwspółczesnego świata.

KORZYŚCI DLA UCZNIA:

- zobaczy filmy dostosowane do jego wieku izainteresowań;

- pozna wartościowe produkcje kina europejskiego i światowego,które często nie trafiają do szerokiej dystrybucji;

- dzięki prelekcjomprowadzonym przez uważnych edukatorów, będzie mógł poruszać tematy dla niegoważne, choć niejednokrotnie trudne;

- dzięki możliwości utożsamiania się zbohaterami filmów, będzie mógł dokonać autorefleksji i zrozumieć otaczające goprocesy społeczne;

- nabędzie umiejętności werbalizowania własnych myśli dzięki możliwości swobodnego wypowiadania się podczas zajęć;

- przełamie strach przed publicznymi wystąpieniami;

- rozwinie wyobraźnię emocjonalną;

- wzbogaci słownictwo;

podniesie samoocenę;

KORZYŚCI DLA NAUCZYCIELA

- zrealizuje podstawę programową wciekawej formie; - otrzyma wsparcie w działaniach wychowawczych iprofilaktycznych prowadzonych w szkole;

- uatrakcyjni procesdydaktyczno-wychowawczy dzięki włączeniu dzieła filmowego do pracy z uczniami;MATERIAŁY DYDAKTYCZNE: - pressbooki i zwiastuny – dostępne na www.kinoszkola.pl


Katalog online:


KATALOG KINOSZKOŁA

Wypełniony skan karty zgłoszenia prosimy przesyłać drogą mailową:


KARTA ZGŁOSZENIA

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI udziela koordynator projektu w kinie Pałacowym:

Jan Suwalski (607 609 041, j.suwalski@ckzamek.pl) 

Aleksandra Urbanowicz-Nieradko (609 445 947, aleksandra.urbanowicz@gmail.com)

--

[Na grafice widnieje rysunkowa postać dziewczynki w czerwonej sukience biegnąca po zakręconej taśmie filmowej. Pod spodem duży czerwony napis KINOSZKOŁA, niżej Interdyscyplinarny Program Edukacji Medialnej i Społecznej. Białe tło]. 


PARNETRZY

This website uses cookies

If you want to accept only necessary cookies or adjust your consent for analytics or marketing cookies (which are not essential), make your selection below and click "Allow selected" Check Privacy policy for more information