ZAMEK Culture Centre

- homepage

KinoSzkoła 2019/2020

CENY BILETÓW (płatne w kasie CK ZAMEK przed seansem):

Cena za 1 pokaz (z 30-minutową prelekcją): 12 zł

Seans 3D: 18 zł

Miniwykład z historii kina polskiego: 8 zł

Nauczyciele i opiekunowie: bezpłatnie

 

„KinoSzkoła. Interdyscyplinarny Program Edukacji Medialnej i Społecznej” to program złożony z różnorodnych form edukacyjnych, których zasadniczym celem jest wzrost świadomości oraz kompetencji medialnych i społecznych wśród przedszkolaków, uczniów, nauczycieli, rodziców i seniorów.

CELE ZAJĘĆ: - kształtowanie kompetencji medialnych i społecznych poprzez kontakt ze starannie wyselekcjonowanymi dziełami polskiej i światowej sztuki filmowej; - wsparcie w kształtowaniu: postaw empatycznych dzieci i młodzieży, pozytywnych relacji międzyludzkich i rozumieniu problemów współczesnego świata.

KORZYŚCI DLA UCZNIA: - zobaczy filmy dostosowane do jego wieku i zainteresowań; - pozna wartościowe produkcje kina europejskiego i światowego, które często nie trafiają do szerokiej dystrybucji; - dzięki prelekcjom prowadzonym przez uważnych edukatorów, będzie mógł poruszać tematy dla niego ważne, choć niejednokrotnie trudne; - dzięki możliwości utożsamiania się z bohaterami filmów, będzie mógł dokonać autorefleksji i zrozumieć otaczające go procesy społeczne.

KORZYŚCI DLA NAUCZYCIELA - zrealizuje podstawę programową w ciekawej formie; - otrzyma wsparcie w działaniach wychowawczych i profilaktycznych prowadzonych w szkole; - uatrakcyjni proces dydaktyczno-wychowawczy dzięki włączeniu dzieła filmowego do pracy z uczniami; MATERIAŁY DYDAKTYCZNE: - pressbooki i zwiastuny – dostępne na www.kinoszkola.pl

Katalog online:

KATALOG 2019/2020

Wypełniony skan karty zgłoszenia prosimy przesyłać drogą meilową

KARTA ZGŁOSZENIA

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI udziela koordynator projektu w kinie Pałacowym:

Piotr Szczyszyk (607 409 078, p.szczyszyk@ckzamek.pl ) 

Aleksandra Urbanowicz-Nieradko (609-445-947, aleksandra.urbanowicz@gmail.com)

--

[Grafika przedstawi okładkę katalogu kinoszkoły na rok 2019/2020. Kolorowe, surrealistyczne kształty przedstawiają rekwizyty związane z kinem jak taśma filmowa, migawka, klaps czy kamera, ale również znane postaci ze świata kinematografii jak Marylin Monroe w charakterystycznej pozie przytrzymywania sukienki, czy Charlie Chaplin.]


PARNETRZY