Centrum Kultury Zamek

- strona główna

KinoSzkoła

CENY BILETÓW I KARNETÓW:

Cena za 1 pokaz: 10 zł

Cena za 5 pokazów (karnet): 45 zł

Nauczyciele: bezpłatnie

 

„KinoSzkoła. Interdyscyplinarny Program Edukacji Medialnej i Społecznej” to program złożony z różnorodnych form edukacyjnych, których zasadniczym celem jest wzrost świadomości oraz kompetencji medialnych i społecznych wśród przedszkolaków, uczniów, nauczycieli, rodziców i seniorów.

CELE ZAJĘĆ: - kształtowanie kompetencji medialnych i społecznych poprzez kontakt ze starannie wyselekcjonowanymi dziełami polskiej i światowej sztuki filmowej; - wsparcie w kształtowaniu: postaw empatycznych dzieci i młodzieży, pozytywnych relacji międzyludzkich i rozumieniu problemów współczesnego świata.

KORZYŚCI DLA UCZNIA: - zobaczy filmy dostosowane do jego wieku i zainteresowań; - pozna wartościowe produkcje kina europejskiego i światowego, które często nie trafiają do szerokiej dystrybucji; - dzięki prelekcjom prowadzonym przez uważnych edukatorów, będzie mógł poruszać tematy dla niego ważne, choć niejednokrotnie trudne; - dzięki możliwości utożsamiania się z bohaterami filmów, będzie mógł dokonać autorefleksji i zrozumieć otaczające go procesy społeczne.

KORZYŚCI DLA NAUCZYCIELA - zrealizuje podstawę programową w ciekawej formie; - otrzyma wsparcie w działaniach wychowawczych i profilaktycznych prowadzonych w szkole; - uatrakcyjni proces dydaktyczno-wychowawczy dzięki włączeniu dzieła filmowego do pracy z uczniami; MATERIAŁY DYDAKTYCZNE: - pressbooki i zwiastuny – dostępne na www.kinoszkola.pl

Katalog cyklu: 

KATALOG PDF

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI udziela koordynator projektu w kinie Pałacowym: Piotr Szczyszyk (607 409 078, p.szczyszyk@ckzamek.pl ) i Aleksandra Urbanowicz-Nieradko (609-445-947, aleksandra.urbanowicz@gmail.com)


PARNETRZY