ZAMEK Culture Centre

- homepage

KinoSzkoła 2021/2022

BILETY (płatne w kasie CK ZAMEK przed seansem lub online):

Ustalane indywidualnie z koordynatorem programu. 

 

„KinoSzkoła. Interdyscyplinarny Program Edukacji Medialnej i Społecznej” to program złożony z różnorodnych form edukacyjnych, których zasadniczym celem jest wzrost świadomości oraz kompetencji medialnych i społecznych wśród przedszkolaków, uczniów, nauczycieli, rodziców i seniorów.

CELE ZAJĘĆ: - kształtowanie kompetencji medialnych i społecznych poprzez kontakt ze starannie wyselekcjonowanymi dziełami polskiej i światowej sztuki filmowej; - wsparcie w kształtowaniu: postaw empatycznych dzieci i młodzieży, pozytywnych relacji międzyludzkich i rozumieniu problemów współczesnego świata.

KORZYŚCI DLA UCZNIA: - zobaczy filmy dostosowane do jego wieku i zainteresowań; - pozna wartościowe produkcje kina europejskiego i światowego, które często nie trafiają do szerokiej dystrybucji; - dzięki prelekcjom prowadzonym przez uważnych edukatorów, będzie mógł poruszać tematy dla niego ważne, choć niejednokrotnie trudne; - dzięki możliwości utożsamiania się z bohaterami filmów, będzie mógł dokonać autorefleksji i zrozumieć otaczające go procesy społeczne.

KORZYŚCI DLA NAUCZYCIELA - zrealizuje podstawę programową w ciekawej formie; - otrzyma wsparcie w działaniach wychowawczych i profilaktycznych prowadzonych w szkole; - uatrakcyjni proces dydaktyczno-wychowawczy dzięki włączeniu dzieła filmowego do pracy z uczniami; MATERIAŁY DYDAKTYCZNE: - pressbooki i zwiastuny – dostępne na www.kinoszkola.pl

Katalog online:

KinoSzkoła Katalog

Wypełniony skan karty zgłoszenia prosimy przesyłać drogą meilową:

KARTA ZGŁOSZENIA


SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI udziela koordynator projektu w kinie Pałacowym:

Jan Suwalski (607 609 041, j.suwalski@ckzamek.pl) 

Aleksandra Urbanowicz-Nieradko (609 445 947, aleksandra.urbanowicz@gmail.com)

--

[Na grafice widnieje rysunkowa postać dziewczynki w czerwonej sukience biegnąca po zakręconej taśmie filmowej. Pod spodem duży czerwony napis KINOSZKOŁA, niżej Interdyscyplinarny Program Edukacji Medialnej i Społecznej. Białe tło]. 


PARNETRZY