ZAMEK Culture Centre

- homepage

KinoSzkoła 2023/2024

BILETY (płatne w kasie CK ZAMEK przed seansem): ustalane indywidualnie z koordynatorem programu. 

„KinoSzkoła. Interdyscyplinarny Program Edukacji Medialnej i Społecznej” to program złożony z różnorodnych form edukacyjnych, których zasadniczym celem jest wzrost świadomości oraz kompetencji medialnych i społecznych wśród przedszkolaków, uczniów, nauczycieli, rodziców i seniorów.

CELE ZAJĘĆ: - kształtowanie kompetencji medialnych i społecznych poprzez kontakt ze starannie wyselekcjonowanymi dziełami polskiej i światowej sztuki filmowej; - wsparcie w kształtowaniu: postaw empatycznych dzieci i młodzieży, pozytywnych relacji międzyludzkich i rozumieniu problemów współczesnego świata.
KORZYŚCI DLA UCZNIA:

- zobaczy filmy dostosowane do jego wieku i zainteresowań;

- pozna wartościowe produkcje kina europejskiego i światowego, które często nie trafiają do szerokiej dystrybucji;

- dzięki prelekcjom prowadzonym przez uważnych edukatorów, będzie mógł poruszać tematy dla niego ważne, choć niejednokrotnie trudne;

- dzięki możliwości utożsamiania się z bohaterami filmów, będzie mógł dokonać autorefleksji i zrozumieć otaczające go procesy społeczne;

- nabędzie umiejętności werbalizowania własnych myśli dzięki możliwości swobodnego wypowiadania się podczas zajęć;

- przełamie strach przed publicznymi wystąpieniami;

- rozwinie wyobraźnię emocjonalną;

- wzbogaci słownictwo;

- podniesie samoocenę;

KORZYŚCI DLA NAUCZYCIELA

- zrealizuje podstawę programową w ciekawej formie; - otrzyma wsparcie w działaniach wychowawczych i profilaktycznych prowadzonych w szkole;

- uatrakcyjni proces dydaktyczno-wychowawczy dzięki włączeniu dzieła filmowego do pracy z uczniami; MATERIAŁY DYDAKTYCZNE: - pressbooki i zwiastuny – dostępne na www.kinoszkola.pl


Katalog online:


KATALOG KINOSZKOŁA

Wypełniony skan karty zgłoszenia prosimy przesyłać drogą mailową:


KARTA ZGŁOSZENIA

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI udziela koordynator projektu w kinie Pałacowym:

Jan Suwalski (607 609 041, j.suwalski@ckzamek.pl) 

Aleksandra Urbanowicz-Nieradko (609 445 947, aleksandra.urbanowicz@gmail.com)

--

[Na grafice widnieje rysunkowa postać dziewczynki w czerwonej sukience biegnąca po zakręconej taśmie filmowej. Pod spodem duży czerwony napis KINOSZKOŁA, niżej Interdyscyplinarny Program Edukacji Medialnej i Społecznej. Białe tło]. 

PARNETRZY

This website uses cookies

If you want to accept only necessary cookies or adjust your consent for analytics or marketing cookies (which are not essential), make your selection below and click "Allow selected" Check Privacy policy for more information