Centrum Kultury Zamek

- strona główna

Festiwal Fabuły w Kinie Pałacowym

Co dwa lata CK ZAMEK odwiedzają autorzy najciekawszych i najważniejszych według nas książek prozatorskich wydawanych w Polsce; przedstawiciele różnych poetyk, pokoleń oraz światopoglądów. Chcemy posłuchać dobrze opowiedzianych historii, ale też zapytać, co, dlaczego i jak sobie opowiadamy. Pytając o literaturę, pytamy również o politykę i przemiany społeczne, stare problemy filozoficzne i nowe idee. Tegoroczna edycja pyta o transformację ustrojową, dopiero niedawno opisaną przez młodsze pokolenie humanistów, wskazuje na odradzający się gatunek reportażu historycznego, podkreśla rosnące znaczenie ilustratorów oraz promuje debiutantów. 


Pierwsza edycja Festiwalu Fabuły została zorganizowana w 2014 roku (festiwal odbywa się co dwa lata). Jego kuratorem jest dr Marcin Jaworski (UAM).
 Festiwal jest pokazem ważnych i reprezentatywnych zjawisk szeroko rozumianej prozy – nie tylko tej traktowanej zazwyczaj jako wysoko artystyczna, ale też eseju, biografii, reportażu, gatunków popularnych. 

W ramach festiwalu organizujemy także warsztaty fabuły i stylu dla początkujących autorów oraz ogólnopolski konkurs na opowiadanie.

Pokazy w ramach festiwalu

Data
Kategorie
Uczestnicy
Ładowanie