Centrum Kultury Zamek

- strona główna

Teatr / Taniec / Performance

Od dwóch lat główne pole aktywności
CK ZAMEK w dziedzinie sztuk performatywnych zajmuje „Teatr powszechny”. Ideą projektu jest prezentacja zjawisk obecnych w teatrze tworzonym przez środowiska osób niepełnosprawnych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem, a jego program budujemy w oparciu o dwa rodzaje działań – produkcję premierowych przestawień oraz prezentację spektakli, będących w repertuarze grup teatralnych, o podobnym, „terapeutycznym rodowodzie”.
Wcześniej, wykorzystując potencjał oddanych po remoncie przestrzeni kompleksu Sali Wielkiej, zrealizowaliśmy kilka dużych, kuratorskich programów: „Archiwum Ciała” /2013/ „#nie jesteś mi obojętny” /2013 i 2014/, „My, mieszczanie” /2014/, „Z Perspektywy Żaby” /2015/ oraz projekt europejskich rezydencji artystycznych „Metamorfozy” (2014) współfinansowany z unijnego programu Kultura 2000, realizowany wspólnie z Les Brigittines – Centrum Sztuki Współczesnej Miasta Brukseli i Briqueterie z podparyskiego
Vitry-sur- Seine.

Oprócz dużych programów, prezentujemy okazjonalnie spektakle zrealizowane w polskich teatrach, także te powstałe w poznańskim środowisku teatru alternatywnego. Na stałe współpracujemy z Polskim Teatrem Tańca, którego wszystkie najbliższe premiery odbędą się w Sali Wielkiej CK ZAMEK, z grupą Tertium Orbis – Trzeci Teatr Lecha Raczaka oraz z przygotowującym przedstawienia dla najmłodszych widzów Teatrem Atofri.

Osobną aktywność prowadzi działające od lat jako zamkowa pracownia Studio Teatralne Próby, które pod kierunkiem Bogdana Żyłkowskiego jest m. in. organizatorem Teatralnej Wiosny Młodych.

Data
Kategorie
Uczestnicy
Ładowanie