ZAMEK Culture Centre

- homepage

Po próbie. Rewizje Bergmana\ Sympozjum naukowe

Zakład Antropologii Literatury UAM ma przyjemność zaprosić do udziału w sympozjum naukowym „Po próbie. Rewizje Bergmana”. Wydarzenie odbywa się w ramach współpracy z The Ingmar Bergman Foundation i jest jednym z punktów programu międzynarodowych obchodów setnej rocznicy urodzin twórcy.

Tytuł sympozjum, nawiązujący do telewizyjnego filmu Bergmana z 1984 roku, otwiera szerokie pole rozważań. Po pierwsze: sugerowane przez interpretatorów rozumienie metaforyczne <próby> jako życia artysty i ironiczne potraktowanie ogromu jego dorobku jako jedynie próby przed ewolucją znaczeń, jakie może wywoływać w późniejszych czasach. Po drugie: znaczenie <próby> jako momentu własnego spotkania z twórczością autora „Siódmej pieczęci” (częstokroć nazywaną „dziełami sztuki najwyższej próby”) i zmierzenia się z koniecznością interpretacji. Po trzecie: jako <próby> skomplikowania autorskiego monologu, wtrącania się i włączenia do wypowiedzi, jak czyni to Rakel w przywoływanym filmie. Ta krótka eksplikacja nie wyczerpuje sposobów rozumienia inicjalnej formuły. Punkt wspólny dla wszystkich rozwinięć tytułowego członu stanowi przekonanie, że czas <po próbie> jest nie tyle momentem rozliczeń i zamykających podsumowań, co czasem na wszelkiego typu weryfikacje, korekty, rozszerzenia, dopowiedzenia. 

Z tego powodu zależy nam na poruszeniu tematów, które nie koncentrowałyby się wyłącznie na filmoznawczych aspektach twórczości autora „Szeptów i krzyków”. Pragniemy, aby efektem sympozjum było poszerzenie pola skojarzeniowego związanego z Bergmanem, osadzenie jego twórczości w szerszym kontekście niż kino dwudziestego wieku. Interesują nas wszelkie ujęcia nieoczywiste: analizy filozoficzne, literaturoznawcze, teatrologiczne, kulturoznawcze, antropologiczne, socjologiczne, genderowe oraz odczytania aplikujące nowe metodologie i teorie do twórczości autora „Milczenia”. 
Mamy świadomość, że nie uda nam się wyczerpać bogactwa tematyki – bardzo jednak liczymy na to, że grono badaczy reprezentujących różnorodne podejścia i sposoby myślenia o zaproponowanej przez nas problematyce, zdoła zgromadzić głosy inspirujące i odświeżające refleksję nad twórczością Bergmana.

W krótkim czasie po wydarzeniu planujemy wydanie publikacji.

This website uses cookies

If you want to accept only necessary cookies or adjust your consent for analytics or marketing cookies (which are not essential), make your selection below and click "Allow selected" Check Privacy policy for more information